top of page

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskais Centrs

Dabas mājas ēka ir projektēta, lai radītu vienlīdzīgas iespējas ikvienam ēkas lietotājam. Ir ievēroti priekšnosacījumi, lai būtu nodrošinātas katra indivīda patstāvīgas pārvietošanās iespējas, piekļūšana objektam, elementāro vajadzību nodrošināšana un iespēja patstāvīgi veikt nodomāto darbību un saņemt pakalpojumus.

Dabas mājas izveide radīja iespēju optimizēt apsaimniekošanas izmaksas, jo vienkopus ir koncentrētas vairākas struktūrvienības, kuras tiek nodrošinātas ar vienotiem pakalpojumiem.

Lokācija: Rīga, Latvija
Gads: 2018
Komanda: Vita Polkovņikova, Ina Kulikovska
 

bottom of page